In ấn phẩm

Project Description

Để đặt làm card visit cho nhiều nội dung khác nhau hoặc in card số lượng khác, Quý khách hãy điền thông tin và lựa chọn thông số ở các trường của form đặt hàng để gửi cho chúng tôi. Báo giá sẽ được gửi đến email mà quý khách đã đăng ký ở form này

Lưu ý: Hãy điền chính xác địa chỉ email và số điện thoại để nhận được thông tin phản hồi. Trường hợp đã gửi liên hệ thành công trong giờ hành chính mà không nhận được phản hồi của chúng tôi thì có thể do điền sai email hoặc thư phản hồi bị lẫn vào mục “Spam”

Project Type